Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Ποια είναι η πνευματι...

____________ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ____________: Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Ποια είναι η πνευματι...: Σχόλιο : Διαβάστε το οπωσδήποτε! Μη νομίζετε ότι η ελεημοσύνη τελειώνει στο ευρώ που θα δώσετε ή ότι δεν μπορείτε να κάνετε ελεημοσύνη λ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου