Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτο Παράρτημα: Οι ψυχοπαθείς να κοινωνούν συχνά. Τα κύτταρα αναζω...

Έκτακτο Παράρτημα: Οι ψυχοπαθείς να κοινωνούν συχνά. Τα κύτταρα αναζω...: π. Σεραφείμ Δημόπουλος  Συμβουλές Έλεγε ο Γέροντας: «Η επιστήμη εξαπάτησε τον άνθρωπο για να επαναπαυθεί σ’ αυτήν, και έτσι τον ε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου