Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «H ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ-201...

Έκτακτο Παράρτημα: EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «H ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ-201...: Πορφύρης Δ Σταφυλά Π «Τ η Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια…..στο Ντονέτσκ.». Oι δυνάμεις του σκότους για μια ακόμη φορά επέλεξαν να δώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου