Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο πατέρας Σάββας Αχιλλέως για τον Βλαντιμίρ Πούτιν...

Rafail.org: Ο πατέρας Σάββας Αχιλλέως για τον Βλαντιμίρ Πούτιν...: O Πατέρας Σάββας Αχιλλέως μιλά για την Ρωσία & τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Rafail.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου