Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Μην απογοητεύεσθε και μη νιώθετε στενοχώρια για τη...

Rafail.org: Μην απογοητεύεσθε και μη νιώθετε στενοχώρια για τη...: Δεν πρέπει σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις και περιστάσεις να χάνετε το θάρρος σας ή να απελπίζεσθε. Η απελπισία φονεύει την ενέργεια που...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου