Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Αιτία να σωθείς.

Έκτακτο Παράρτημα: Αιτία να σωθείς.: σχόλιο Γ.Θ : Δεν είναι απλά ένα βίντεο, είναι αιτία να σωθείς. Πίστεψέ με, πρέπει να το δεις. Ξανά και ξανά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου