Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Το νέο επεισόδιο της σειράς "ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ"

Έκτακτο Παράρτημα: Το νέο επεισόδιο της σειράς "ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ": Πώς ξεκίνησε το σύμπαν; Τι υπήρχε πριν από αυτό; Υπήρχε χρόνος πριν από τον χρόνο; Την Πρωτοχρονιά του 2015, στις 10:00 το πρωί, θα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου