Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Επίθεση Αμβροσίου κατά μασονίας και μουγκών ιεραρχ...

Έκτακτο Παράρτημα: Επίθεση Αμβροσίου κατά μασονίας και μουγκών ιεραρχ...: Λάβρος για μια ακόμη φορά ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας & Καλαβρύτων Αμβρόσιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου