Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Το χάραγμα του Θηρίου και ο οικονομικός αποκλεισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου