Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Architecture of the Global Beast System - Dr. Katherine Albrecht

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/V4xXr_hEbwg frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου