Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Ἔστι Θεός! (ἐκπληκτικό περιστατικό).

Έκτακτο Παράρτημα: Ἔστι Θεός! (ἐκπληκτικό περιστατικό).:   Ὑπάρχει ἐπικοινωνία τῶν μελῶν τῆς ἐπίγειας – στρατευομένης καί τῆς οὐράνιας – θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας. Αὐτό ἀποδεικνύει τό ἀκόλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου