Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

America Meets Ghost Of Christmas Future

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/aWYxuBgphss frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου