Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Say NO to the RFID-Tagged World - Dr. Katherine Albrecht CTDM

iframe width 459 height 344 src https://www.youtube.com/embed/1q2FsSG1LK8 frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου