Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος Ομιλίες Διάφορα Θέματαπ. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος 

(1927 – 2006),
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου
«Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί
«Ἁγίου Δημητρίου»
Στομίου Λαρίσης.

Πλῆθος ὁμιλιῶν ποὺ περιέχονται :
 4468.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου