Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος Ομιλίες Διάφορα Θέματαπ. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος 

(1927 – 2006),
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου
«Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί
«Ἁγίου Δημητρίου»
Στομίου Λαρίσης.

Πλῆθος ὁμιλιῶν ποὺ περιέχονται :
 4468.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου