Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Edomite Katherine Albrecht explains the mark of the beast Microchip tech...

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/C1yz4nP6e1g frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου