Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Patriarch of Moscow in the Duma urged not to fool ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Patriarch of Moscow in the Duma urged not to fool ...: Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: Για όσους δεν θα δεχτούν την ηλεκτρονική ταυτότητα, πρέπει να υπάρχει εναλλακτική λύση ΕΛΛΗΝΙΚΑ κάτω από ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου