Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Greece Resists IMF Swindle

iframe width 480 height 270 src https://www.youtube.com/embed/73qPJAWqslc frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου