Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Το Παγωμένο Άστεγο Παιδί The Freezing Homeless Chi...

To χαμομηλάκι : Το Παγωμένο Άστεγο Παιδί The Freezing Homeless Chi...: Εσύ τι θα έκανες αν έβλεπες ένα παιδί στον δρόμο να πεινάει και να κρυώνει; Θα το βοήθαγες ή θα έκανες τον αδιάφορο; Θα φώναζες κάποιο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου