Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ - ΑΞΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

(Ε)ΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Λ)ΑΕ: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ - ΑΞΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Σχόλιο Θ.Π.: Μιας και πλησιάζουμε πάλι σε κρίσεις Αρχηγών των ΕΔ, καλό θα ήταν να θυμηθούμε τι ήταν ο Δ. Γράψας για το Ελληνικό Στράτε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου