Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Οι Δυνάμεις του Σκότους ( Αγιου Παϊσίου του Άγιορε...

ARTOKLASIA: Οι Δυνάμεις του Σκότους ( Αγιου Παϊσίου του Άγιορε...: Οι Δαιμονισμένοι Αντιδρούν σε Οτιδήποτε Ιερό Γέροντα, πώς μπορεί κανείς να καταλάβει αν κάποιος είναι δαιμονισμένος και όχι ψυχοπαθής;...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου