Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ (ΕΛΛΗΝ. ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)Jesus Of Nazareth 
σε .mp4


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΩΡΩΝ, 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ 
ΕΔΩ  H ταινία αναρτημένη από :

http://imoniodosmovies.blogspot.gr/2013/03/jesus-of-nazareth.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου