Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Tην έπεσαν στον Μητροπολίτη Κοζάνης επειδή είπε αυτό για την μητέρα

Εφημερίς Εστία : Ἡ Δικαιοσύνη στό ἀπόσπασμα

  

«Λαϊκό δικαστήριο» χθές μετά τήν ἀθώωση τῶν κατηγορουμένων στήν δίκη γιά τό Μάτι – Καρέκλες κατά δικαστῶν – Μέ 40.000 εὐρώ ἐξαγοράζουν τήν ποινή τους καί ἀφήνονται ἐλεύθεροι ὅσοι κατεδικάσθησαν γιά 104 θανάτους ἀπό φωτιά

ΟΣΟ ΚΑΙ νά μήν συμφωνεῖ κανείς μέ παρορμητικές καί βίαιες ἀντιδράσεις, ἰδιαίτερα ἐντός τῶν δικαστικῶν αἰθουσῶν, δέν μπορεῖ νά μήν συμμερισθεῖ τήν ὀργή τῶν ἀνθρώπων πού ἔφθασαν ἀκόμη καί νά ἐξαπολύουν καρέκλες πρός τό δικαστήριο πού χθές ἀθώωσε 15 ἀπό τούς 21 κατηγορουμένους γιά τίς πολύνεκρες φωτιές στό Μάτι καί ἐπέβαλαν μικρές σχετικῶς ποινές στούς ὑπολοίπους ἕξι. Ἀπό τήν μία, 104 νεκροί. 104 συμπολῖτες μας, πού βρῆκαν τραγικό θάνατο εἴτε στίς φλόγες, εἴτε στήν θάλασσα, προσπαθῶντας νά ξεφύγουν ἀπό τήν πύρινη λαίλαπα. Ἀπό τήν ἄλλη, 15 ἀθωώσεις καί ἕξι καταδίκες σέ ἐκτιτέες ποινές, πέντε ἕως τριῶν ἐτῶν. Ἐκεῖ ὑποβαθμίζονται οἱ ποινές καθείρξεως τῶν 111 ἐτῶν. Σέ ἔκτιση πέντε ἐτῶν, πού καί αὐτά ἐξαγοράζονται πρός 40.000 εὐρώ! Ἐν τέλει, δηλαδή, οἱ 104 ἀνθρώπινες ζωές ἀποτιμῶνται σέ μερικές χιλιάδες εὐρώ. Καί ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι, ἀκόμη καί οἱ καταδικασθέντες, ἐλεύθεροι, νά πᾶνε στά σπίτια τους.

Ἦταν δυνατόν νά μήν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις; Νά μήν ξεσπάσουν οἱ συγγενεῖς; Φωνές ὀργῆς καί σπαραγμοῦ αὐτές πού ἔσχισαν τόν ἀέρα τῆς δικαστικῆς αἰθούσης. «Κοιτάξτε με στά μάτια, ποῦ ἤσασταν, δέν εἶστε δίπλα μας, ὅλοι ἀθῶοι; Ἔχετε χάσει παιδιά; Μέ κοιτᾶτε στά μάτια; Ντροπή σέ ὅλους. Οὔτε μία συγγνώμη; Ἔχουμε μείνει ἄφωνοι ὅλοι. Στό διάολο, εἶστε καταραμένοι, δέν ὑπάρχει δικαιοσύνη…» φώναζαν μέσα στήν δικαστική αἴθουσα. «Τό δικαστήριό σας εἶναι προσβολή στούς νεκρούς, στούς ζωντανούς καί στήν ἀλήθεια» φώναζαν ἀκόμη.

Ἔχουμε φθάσει στό σημεῖο νά ἀμφιβάλει ὁ πολίτης γιά τήν ποιότητα τῆς δικαιοσύνης πού ἀπονέμεται. Καί βεβαίως δέν σώζει τήν κατάσταση μιά δήλωσις τοῦ ὑφυπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Ἰωάννη Μπούγα, πώς «εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι ὁ εἰσαγγελέας θά ἀσκήσει ἔφεση», ἡ ὁποία μάλιστα προηγήθηκε τῆς παρεμβάσεως τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εἶναι τραγικό τέτοιες προαναγγελίες νά ἔρχονται ἀπό πολιτικά πρόσωπα. Εἶναι χειρότερο ὅμως ὅτι χρειάζεται νά γίνονται. Ὅτι ἐκδίδονται ἀποφάσεις τόσο ἐξόφθαλμα ἄδικες, πού ἀπαιτεῖται νά παρέμβει ὁ εἰσαγγελεύς ἐκ νέου, πού πυροδοτοῦν πολιτικές δηλώσεις, πού δημιουργοῦν ἀντεγκλήσεις. Τέτοιες καταστάσεις ὑπονομεύουν τήν δικαιοσύνη. Τήν θέτουν ἀντιμέτωπη μέ τό «ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα» τῆς λαϊκῆς ὀργῆς.

Ναί μέν οἱ δικαστές τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου ἐφήρμοσαν τόν νόμο μέ ἐπιείκεια. Ὅμως εἶναι γεγονός ὅτι αὐτός ὁ νόμος ἐπιτρέπει νά ἀφήνονται ἐλεύθεροι ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι γιά τόν θάνατο 104 ἀνθρώπων. Καί οἱ ἀθωωθέντες ἀλλά ἀκόμη καί οἱ καταδικασθέντες. Καί αὐτοί στούς ὁποίους ἐπεβλήθησαν ποινές καθείρξεως 111 ἐτῶν!

Ἐκεῖ ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἀναθεωρήσεις τῆς ποινικῆς νομοθεσίας καί ἡ ἐπικράτησις τῆς λογικῆς τῆς ἀπολύτου ἐπιεικείας. Εἶναι κάτι πού δέν θά ἔπρεπε νά φθάσουμε στήν δίκη γιά τό Μάτι γιά νά τό συνειδητοποιήσουμε.

Καθημερινῶς διαβάζουμε εἰδήσεις γιά καταδικασμένους κακοποιούς πού κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καί συνεχίζουν νά ἐγκληματοῦν. Ὅμως αὐτή ἦταν μιά δίκη πού συγκέντρωνε τήν γενική προσοχή. Καί κατά τοῦτο ἔχει τήν ἰδιαίτερη σημασία της. Δέν ἀρκεῖ μιά εἰσαγγελική ἔφεσις. Θά πρέπει ἡ δίκη αὐτή νά ἀποτελέσει τόν κώδικα ἀφυπνίσεως γιά νομοθετικές πρωτοβουλίες πού θά ἀποκαταστήσουν τόν σεβασμό πρός τό δίκαιον καί τήν δικαιοσύνη στήν κοινωνία μας. Διότι σήμερα εἶναι ἡ ἀτιμωρησία πού ἔχει ὁδηγήσει σέ καταστάσεις ἀσυδοσίας. Καί ἄς μήν ὑποτιμᾶ κανείς τό κοινό περί δικαίου αἴσθημα. Διότι ὁ πολίτης πού σήμερα πετᾶ καρέκλες πρός τούς κατηγορουμένους καί τήν ἕδρα, αἰσθάνεται ἀνασφαλής. Αἰσθάνεται πώς δέν τόν προστατεύει κανείς.

Πώς κρατικοί ἀξιωματοῦχοι μποροῦν νά κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι χωρίς νά λογοδοτοῦν γιά πράξεις ἤ παραλείψεις πού κόστισαν ἀνθρώπινες ζωές, ὅπως ἀκριβῶς κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος ὁ κάθε ἐγκληματίας. Αὐτό πρέπει κάποτε νά τελειώσει.

 

 https://www.estianews.gr/kentriko-thema/%e1%bc%a1-dikaiosyni-sto-%e1%bc%80pospasma/