Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Δεκάλογος της κατά Χριστόν Νομοθεσίας ( Άγιος Γρηγ...

ARTOKLASIA: Δεκάλογος της κατά Χριστόν Νομοθεσίας ( Άγιος Γρηγ...: Ο Κύριος, ο Θεός σου, είναι ένας Κύριος(Δευτ. 6, 4), που αναγνωρίζεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Ο Υιό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου