Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Πνεύματος κοινωνία: Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; (Ιωάννου Σ....

Πνεύματος κοινωνία: Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; (Ιωάννου Σ....: Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; Πατερική Θεολογία Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου † Καθηγητή Πανεπιστημίου                    ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου