Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Στρατηγόπουλος: Ησυχασμός η θεραπευτική της Εκκλησίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου