Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου