Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία.Πατερικὴ Θεολογία, π. Ἰωάννου Ρωμανίδη,14ο Μέρος. Ἀ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου