Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Π ΙΩΑΝ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου