Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

* Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ: * Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ: Η ΟΔΟΣ,Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου