Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: Ιερουσαλήμ: Διαδήλωση υπέρ Παλαιστινίων από Ορθόδο...

Έκτακτο Παράρτημα: Ιερουσαλήμ: Διαδήλωση υπέρ Παλαιστινίων από Ορθόδο...: Μέλη της εβραϊκής θρησκευτικής ομάδας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου