Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Ορθόδοξα Θέματα: Ακόμα κι αν δεν είχα μια Βίβλο, θα ήξερα ότι υπάρχ...

Ορθόδοξα Θέματα: Ακόμα κι αν δεν είχα μια Βίβλο, θα ήξερα ότι υπάρχ...: Όταν θεραπεύτηκα από μια θανατηφόρα ασθένεια, συνήθως έκανα  κήρυγμα στο σχολείο και στους δρόμους. Είπα στους ανθρώπους: «Ακόμα κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου