Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Κληρονομούνται οι αμαρτίες των γονιών στα παιδιά;

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Κληρονομούνται οι αμαρτίες των γονιών στα παιδιά;: Posted by ssatsok Άγιος Πορφύριος Δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του. Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνο π...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου