Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

"Αμφοτεροδέξιος..." : ~ Ο Μεσογαίας στην KANANGA!!! (Τεράστια ευκαιρία! ...

"Αμφοτεροδέξιος..." : ~ Ο Μεσογαίας στην KANANGA!!! (Τεράστια ευκαιρία! ...: Την Τετάρτη 9/ 5 /2018 και ώρα 20:00, ο αγαπητός από όλον τον κόσμο ιεράρχης Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής π. Νικόλαος θα βρεθεί σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου