Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

"Αμφοτεροδέξιος..." : Γιατί σκοτίζεται ἡ διάνοιά μας;

"Αμφοτεροδέξιος..." : Γιατί σκοτίζεται ἡ διάνοιά μας;: (Σε πόσες απορίες μπορεί να σου απαντήσει κάποιος μέσα σε μιάμιση ώρα;  Ακόμα κι αν δεν του τις έχεις εκφράσει ποτέ... Άκουσε τον  π. Σάββ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου