Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Japanese School Cleaning Time!

iframe width 459 height 344 src https://www.youtube.com/embed/qLo0phnh-kA frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου