Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Έκτακτο Παράρτημα: ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ = πιλοτική εφαρμογή της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ = πιλοτική εφαρμογή της ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤ...:  σχόλιο Ρωμαίικος : Ολική επαναφορά για την κάρτα του πολίτη; Ευχή μας να μην προλάβουν. σχόλιο Μακκαβαίος : Προσοχή! Μη δεχθεί κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου