Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ-4ο Επεισόδιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου