Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Turkey will disappear from the face of the earth as a state - Prophecy E...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου