Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ: ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ''ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ''

ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ: ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ''ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ'':     Τάχα δεν ήτον οικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της;Τάχα δεν ήτο κι αυτή,έναν καιρόν,νέα με ανατροφήν;Είχε μάθει γρά...Δημοσίευση ανάρτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου