Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Εν Υπομονή Ακυμάντω: «Χριστός Ανέστη» Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλ...

Εν Υπομονή Ακυμάντω: «Χριστός Ανέστη» Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλ...: Με επισκεύθηκαν στο κελλί μου σήμερα μερικά πνευματικοπαίδια και ψάλαμε μαζί το «Χριστός Ανέστη». Τους ευχήθηκα:  «Εύχομαι η Ανάσταση τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου