Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Αγιοτόπια: Αγία Σοφία Κλεισούρας: «Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρ...

Αγιοτόπια: Αγία Σοφία Κλεισούρας: «Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρ...: πηγή φώτο: www.eikonia.gr Λόγια της Αγίας Σοφίας εν Κλεισούρα ὅπως τά μνημονεύουν οἱ μαθητές… Ὅταν συγγενεῖς ἤ φίλοι, παρακαλοῦσαν τήν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου