Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Έκτακτο Παράρτημα: Συγκλονιστική παλικαρίσια ομιλία του αγαπημένου Ιε...

Έκτακτο Παράρτημα: Συγκλονιστική παλικαρίσια ομιλία του αγαπημένου Ιε...:  Δρομολόγια για την Αιώνια ζωή! Να δούμε Ορθόδοξα τα γεγονότα που συμβαίνουν  σχόλιο Γ.Θ : Να ζήσεις Γέροντα! Ο λόγος σου μας κρατά όρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου