Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Τρεις μέρες στην έρημο του Αγίου Όρους ― Οδοιπορικ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Τρεις μέρες στην έρημο του Αγίου Όρους ― Οδοιπορικ...: 030LAconfidential (έχει κι άλλα) Και:   Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής † 28 Αυγούστου 1959 (διδαχές του, θεμέλια αγωνιστικής &am...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου