Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Η επιστροφή στην γη και η ευλογία του κόπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου