Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

π. ΒΑΣ. ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ & π. ΣΤΕΛ. ΤΣΑΟΥΣΗ-ΠΛΕΥΡΑΚΗ (91,2 FM)_2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου