Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Κυβερνήτης της Αϊόβα υπέγραψε το νομοσχέδιο που απαγορεύει αμβλώσεις όταν ανιχνευθεί εμβρυϊκός καρδιακός παλμός!
Ο Κυβερνήτης της Αϊόβα υπέγραψε το νομοσχέδιο που απαγορεύει αμβλώσεις όταν ανιχνευθεί εμβρυϊκός καρδιακός παλμός!

  
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/271719456" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι η καρδιά ενός εμβρύου, που δεν έχει γεννηθεί, μπορεί να αρχίσει πραγματικά να χτυπά περίπου 16 μέρες από την έναρξη της κυήσεως, αν και αρχικά η επικρατούσα αντίληψη τοποθετούσε αυτό το γεγονός στην τρίτη εβδομάδα. Η Αϊόβα είναι αυτή τη στιγμή η πιο ασφαλής Πολιτεία για τα αγέννητα παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.
   
Πηγή: liveaction.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου