Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Γιατί οι ασεβείς καλοπερνούν και οι Δίκαιοι υποφέρ...

Ι.Ν.Αγίας Βαρβάρας Πατρών κ' Οσίου Σάββα: Γιατί οι ασεβείς καλοπερνούν και οι Δίκαιοι υποφέρ...: Κάποτε έθεσαν το εξής ερώτημα στο μακαριστό π. Αθανάσιο Μυτιληναίο: «Μπορείτε να μας λύσετε την απορία, γιατί η ζωή στους ασεβείς τα δ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου