Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Έκτακτο Παράρτημα: Πως μας πολεμούν οι δαίμονες

Έκτακτο Παράρτημα: Πως μας πολεμούν οι δαίμονες: Γνώριζε αγαπητέ, ότι από έξι μέρη μας πολεμούν οι δαίμονες,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου