Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ: Η Πολωνία ανακήρυξε επίσημα τον Χριστό ως Αρχηγό τ...

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ: Η Πολωνία ανακήρυξε επίσημα τον Χριστό ως Αρχηγό τ...: Μεγαλοπρεπής τελετή στην Κρακοβία, με χαρακτηριστική ομιλία νεαρής Πολωνέζας Μία πρώην κομμουνιστική χώρα, η Πολωνία διακήρυξε επισήμως...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου