Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ, ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ ΑΥΤΟΝ..ΟΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

 · 21 ΣΕΠ. 2016

abortion-baby-and-my-bird-057
Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη
Ο T. Russell Hunter είναι ένας ακτιβιστής εναντία στις αμβλώσεις ο οποίος έχει γυρίσει ένα σχετικό βίντεο που έχει σπάσει ρεκόρ προβολών στο διαδίκτυο. Στο βίντεο αυτό ήθελε να καταδείξει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ελκύεται από συνωμοσιολογικά θέματα και παραπολιτικές ειδήσεις, τα οποία είναι μεν σημαντικά, αλλά δεν ενδιαφέρεται για αυτό το ίδιο το στοιχείο της ζωής που αδιάφορα το δολοφονεί με τις εκτρώσεις.
Σύμφωνα με την άποψή του, ο σημερινός άνθρωπος θέλει να προβάλλεται σαν καλός χριστιανός, ότι ενδιαφέρεται για τις παγκόσμιες απειλές για την ειρήνη ενώ γύρω του να σκοτώνονται άνθρωποι από εισβολείς μουσουλμάνους. Βλέπει δολοφονίες παραθρησκευτικών οργανώσεων στο Μεξικό και αλλού και δεν συνειδητοποιεί ότι ακριβώς διπλά του καθημερινά σκοτώνονται πολύ περισσότερες ψυχές από όλα όσα αναφέραμε παραπάνω με τις εκτρώσεις. Στο βίντεο αυτό προβάλλονται οι αμέτρητες αυτές δολοφονίες που διαπράττονται κυριολεκτικά από γονείς που έχουν υποκύψει σε δαιμονικές προκλήσεις.
aborted-baby-in-bucket-300x229
Ο θάνατος ενός έθνους που καταγράφεται μέσω των εκτρώσεων δεν είναι απλά μόνο μια υπόθεση δολοφονίας αγέννητων ψυχών αλλά η ίδια ακύρωση του θείου έργου της δημιουργίας από τον δαιμονοποιημένο άνθρωπο.
Όταν ένας λαός έχει απομακρυνθεί με την συνεχή εκκοσμίκευση του, πιστεύει ότι μπορεί να τα επιτύχει όλα μόνος του και δεν έχει ανάγκη από κανέναν δεν διαφέρει και πολύ από αυτούς που φώναζαν «άρον άρον, σταύρωσον αυτόν».
jesus-hand-only-475
Με αυτά που βλέπουμε να διαδραματίζονται, όπως φαίνεται ο σημερινός ανθρώπου αν ξαναέρχονταν ο Ιησούς χρηστός για να διδάξει την βασιλιά των ουρανών το πιθανότερο είναι πάλι να τον σταύρωναν με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο.

Στο παρακάτω βίντεο, υποστηρικτές των εκτρώσεων ψάλλουν «Χαίρε Σατανά» έξω από το καπιτώλιο του Τέξας.

fetal-model-10-weeks-conception-12-weeks-pregnant
Αυτός δε ο άνθρωπος, εάν αποκτήση υιόν διεφθαρμένον, ο οποίος χύνει αίμα αθώον και διαπράττει αμαρτήματα και δεν βαδίζει σύμφωνα με τον δρόμον του πατρός του του δικαίου, αλλά επάνω εις τα όρη τρώγει ειδωλόθυτα προ των βωμών των ειδώλων και την γυναίκα του πλησίον αυτού εμίανε     Ιεζ. 18,10-11 
Από τον καρπόν όμως του δένδρου, που υπάρχει εν τω μέσω του παραδείσου, έδωσεν εντολήν ο Θεός λέγων· δεν θα φάγετε από τον καρπόν αυτού ούτε και θα εγγίσετε αυτό, δια να μη αποθάνετε”.    Γεν. 3,3  
Τοτε η Εύα παρετήρησε προσεκτικότερα το απηγορευμένον δένδρον, είδε τον καρπόν του ωραίον εις την όψιν και εσκέφθη ότι ευχάριστον θα ήτο να δοκιμάση αυτόν. Και λοιπόν έλαβεν από τον καρπόν του δένδρου αυτού, έφαγεν αυτή, και έδωσε και στον άνδρα της, και έτσι έφαγον και οι δύο.   Γεν. 3,6 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου